02 III 2015

Czas ochotników

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.
zdjęcie - Czas ochotników

Jest to oferta skierowana przede wszystkim do osób w wieku 18-50 lat, które nie były w wojsku, a chciałyby odbyć przeszkolenie wojskowe. Dotyczy ona także tych chętnych w wieku 18-60 lat, którzy odbyli służbę wojskową, a teraz mogą zostać przeszkoleni w ramach ćwiczeń rezerwy.

Możliwe będą trzy ścieżki postępowania:
• W przypadku gdy do WKU zgłosi się osoba bez jakiegokolwiek wcześniejszego przeszkolenia w wieku 18-50 lat, będzie mogła zostać zakwalifikowana do odbycia służby przygotowawczej;
• W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy z nadanym przydziałem mobilizacyjnym (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia), komenda skieruje go do odbycia szkolenia w ramach szkolenia rezerw w jego macierzystej jednostce;
• W przypadku gdy do WKU zgłosi się żołnierz rezerwy bez nadanego przydziału mobilizacyjnego (oficerowie i podoficerowie do 60 lat, szeregowi do 50 roku życia) WKU nada mu taki przydział i skieruje do odbycia szkolenia w ramach ćwiczeń rezerwy zgodnie z posiadaną specjalnością wojskową.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania wojskowych komend uzupełnień w celu składania stosownych deklaracji.

To jest Wasz czas – czas ochotników.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
24 X 2016
Nominacja pośmiertna płk. Ryszarda Kuklińskiego
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 2 września 2016 r., na wniosek Ministra Obrony Narodowej, mianował pośmiertnie na stopień ...
24 X 2016
Nowa strona podkomisji
Informujemy, że ruszyła nowa strona Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego pod Smoleńskiem.
24 X 2016
Konferencja dot. wyzwań planowania obronnego
W poniedziałek, w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Kluczowe wyzwania planowania obronnego”, której przewodniczył podsekretarz stanu Tomasz Szatkowski.
22 X 2016
CEK NATO rozpoczyna pracę
W czwartek, 20 października 2016 r. w Krakowie zakończyło się pierwsze, dwudniowe posiedzenie Komitetu Sterującego Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w skład ...