20 I 2017

OTwarcie punktu informacyjnego

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
W piątek, na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w  Białymstoku, minister obrony narodowej Antoni Macierewicz otworzył punkt informacyjny dla kandydatów do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.
zdjęcie - OTwarcie punktu informacyjnego

- Otwarcie Punktu Informacyjnego to historyczny dzień, nie mniej istotny jak obecność wojsk amerykańskich w Polsce- mówił minister w Białymstoku. To wydarzenie oznacza oficjalne uruchomienie tego typu punktów na szczeblu WSzW i WKU na terenie całego kraju.

 

Głównym zadaniem uruchomionego dzisiaj, symbolicznie w Białymstoku, a praktycznie w całym kraju na szczeblu każdego WSzW i WKU – punktu informacyjnego - będzie udostępnianie informacji, osobom zainteresowanym podjęciem Terytorialnej Służby Wojskowej. W punktach będą również przyjmowane wnioski oraz rejestrowani ochotnicy, a w przypadku osób spoza rejonu odpowiedzialności będą miejscem przekazywania  danych do WKU, właściwych ze względu na adres zamieszkania lub czasowego pobytu  powyżej 3 miesięcy. W PI będzie również można uzyskać informacje na temat wolnych stanowisk oraz o planowanych terminach i miejscach szkoleń podstawowych organizowanych przez jednostki wojskowe WOT z administrowanego terenu.

 

- Bezpieczeństwo musi być gwarantowane przez własne zdolności obronne Polski. Wojska Obrony Terytorialnej zwiększą nasze możliwości obronne przez zakorzenienie w społeczności lokalnej, przez nabycie zdolności zwalczania dywersji, zwalczania tego, co nazywamy agresją hybrydową - zaznaczył szef resortu. A. Macierewicz mówił, że brygada podlaska jest już w zasadzie gotowa, na początku kwietnia - jak zapowiedział - ma się odbyć przysięga ochotników.

 

W uroczystości zorganizowanej w siedzibie białostockiego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego udział wzięli m.in. senator Jan Dobrzyński, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. bryg. Wiesław Kukuła, szef Inspektoratu Wsparcia SZ gen. bryg. Dariusz Łukowski, dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski, dowódca 18. Białostockiego Pułku Rozpoznawczego płk Marcin Frączek, 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy reprezentował zastępca ppłk Mirosław Sosna, a gospodarzem uroczystości był zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku ppłk Jerzy Abramowicz.

 

*****

Wojska Obrony Terytorialnej (WOT), czyli faktycznie piąty rodzaj sił zbrojnych obok wojsk lądowych, sił powietrznych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej, stanowią uzupełnienie i jednocześnie są komplementarną częścią potencjału obronnego Polski.

WOT będą lokalnym filarem systemu bezpieczeństwa Polski. Będą obecne na najniższym poziomie administracji terenowej, co pozwoli na efektywną współpracę cywilno-wojskową i znaczące wsparcie wojsk operacyjnych. W obecnej sytuacji geopolitycznej Wojska Obrony Terytorialnej są jedynym, relatywnie szybkim, tanim i skutecznym sposobem odbudowy krajowego bezpieczeństwa militarnego.

Oferta służby w Wojskach Obrony Terytorialnej kierowana jest do wszystkich osób, zarówno cywili jak i wojskowych i ma prowadzić do umocnienia zdolności obronnych naszego kraju. Ci, którzy zdecydują się skorzystać z takiej możliwości, a dotyczy to zarówno mężczyzn, jak i kobiet, będą mieli szansę na podpisanie kontraktu od 1 do 6 lat w ramach OT. Szczegółowe informacje dot. przyjęcia do służby, wszyscy zainteresowani znajdą we właściwych dla miejsca zamieszkania Wojskowych Komendach Uzupełnień.

Etapy budowy Wojsk Obrony Terytorialnej
Zgodnie z zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 24 kwietnia 2016 roku Koncepcją utworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej proces formowania oddziałów i pododdziałów WOT rozłożony został na lata 2016 – 2019.
W trwającym aktualnie I etapie, obejmującym lata 2016 – 2017, utworzono Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej (DWOT) z dyslokacją w Warszawie; sformowano trzy Dowództwa Brygad Obrony Terytorialnej (Białystok, Lublin, Rzeszów) oraz cztery bataliony lekkiej piechoty (Białystok, Siedlce, Lublin, Rzeszów); w 2017 roku planuje się sformowanie pozostałych 11 batalionów lekkiej piechoty.
W drugim etapie, w latach 2017 – 2018, zakłada się sformowanie kolejnych trzech brygad w Olsztynie, Ciechanowie i Radomiu, obejmie to sformowanie dowództw brygady i po jednym batalionie lekkiej piechoty; w tym etapie do końca 2018 roku planuje się rozwinięcie kolejnych, łącznie dziesięciu batalionów lekkiej piechoty.
W etapie III obejmującym lata 2018 – 2019 zakłada się rozwinięcie 5 brygad obrony terytorialnej dyslokowanych w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, świętokrzyskim i małopolskim.
W etapie IV obejmującym lata 2019 – 2020 planuje się sformowanie 6 brygad obrony terytorialnej rozmieszczonych w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim.

Docelowo w Polsce zostanie utworzonych 17 brygad obrony terytorialnej (68 batalionów lekkiej piechoty i 314 kompanii lekkiej piechoty – z głównym założeniem „kompania OT w każdym powiecie”).

 
Zachęcamy do zapoznania się z bliższymi informacjami na temat Wojsk Obrony Terytorialnej  

http://www.mon.gov.pl/obrona-terytorialna/

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
Piknik z NATO-zapowiedź
28 III 2017
Piknik z NATO
We wtorek, 28 marca, o godz.12.00 w Piotrkowie Trybunalskim minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotka się z żołnierzami z ...
27 III 2017
Komunikat MON
MON informuje, że zgodnie z ustalonym harmonogramem prowadzonego przez Inspektorat Uzbrojenia postępowania na dostawy śmigłowców przeznaczonych dla wojsk specjalnych oraz dla ...
Minister Antoni Macierewicz
24 III 2017
Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
W piątek i w sobotę w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się uroczystości organizowane w ramach Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej z udziałem prezydenta Rzeczypospolitej ...
24 III 2017
"Ojczyzna obrońcy swemu..." - wystawa ...
W piątek 24 marca br. o godz. 17:00 w namiocie promocyjnym na dziedzińcu wewnętrznym Muzeum Wojska Polskiego podsekretarz stanu w ...