12 IX 2017

Pomoc wojska dla poszkodowanych w nawałnicach

  • pobierz pdf
  • drukuj
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Ponad 550 żołnierzy i  300  jednostek sprzętu wojskowego brało udział w kulminacyjnym momencie akcji niesienia pomocy poszkodowanym podczas nawałnic.
Pomoc wojska dla poszkodowanych w nawałnicach - zdjęcie

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.  O zarządzaniu kryzysowym, pododdziały Sił Zbrojnych RP, działające jako Wojskowe Zgrupowania Zadaniowe (WZZ), uczestniczyły w akcjach ratowniczych wpierając administrację publiczną w sytuacjach kryzysowych.

Zadania realizowane przez wojsko w ramach zarządzania kryzysowego realizowane są na wniosek wojewody w związku z tym minister obrony narodowej wyraża zgodę na użycie wojska w sytuacjach kryzysowych na wniosek wojewody.

Oczyszczono blisko 120 km dróg i linii energetycznych, uprzątnięto parki miejskie, cmentarze, wywieziono dziesiątki ton gruzu, kilkaset metrów sześciennych wiatrołomów. Żołnierze udrożnili ponad 50 km koryt rzecznych, przeciwdziałając zatorom i piętrzeniu wody grożącym podtopieniami gospodarstw na terenach dotkniętych nawałnicą. Przy użyciu cystern, zgrupowania realizowały zadania zaopatrywania około 30 najbardziej poszkodowanych gospodarstw w wodę.

Ponadto Agencja Mienia Wojskowego 30 sierpnia przekazała potrzebującym sprzęt, w tym m.in. dwa samochody ratowniczo – gaśnicze, 800 kompletów odzieży roboczej, ponad 200 łopat, a także topory ciesielskie oraz kuchenki turystyczne. 

Żołnierze przepracowali łącznie ponad 73 tys. roboczogodzin.

Pomoc dla dzieci i seniorów

Ministerstwo Obrony Narodowej zaprosiło 50 dzieci z miejscowości Rytel na tygodniowy wypoczynek w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Zakopanem. Resort organizuje także wypoczynek dla 30 osób starszych z regionów dotkniętych nawałnicami w Wojskowym Ośrodku Wypoczynkowym w Juracie.

 

Zobacz także:

Wojsko z pomocą poszkodowanym

FOTO/VIDEO - wojsko z pomocą

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Najnowsze - ostatnie wpisy
Minister Antoni Macierewicz w USA
22 IX 2017
Wizyta ministra A.Macierewicza w USA
W czwartek szef MON wziął udział w Forum, które organizowane jest w Waszyngtonie przez Center for European Policy Analysis (CEPA), podczas ...
22 IX 2017
Naszaarmia.pl odc.283 - o 78. ...
W najbliższym odcinku: o 78 rocznicy agresji sowieckej na Polskę; Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego okazał się wyjątkową lekcją dla młodzieży. Na ...
22 IX 2017
Wiceminister na ćwiczeniu DRAGON-17
- Żołnierze ćwiczą obronę, ale dostosowujemy się do współczesnych realiów. Jednym z elementów Dragona-17 będzie przeciwdziałanie zagrożeniom hybrydowym – mówił w Drawsku wiceminister ...
Rozmowy w Pentagonie
21 IX 2017
Rozmowy w Pentagonie
W czwartek minister obrony narodowej Antoni Macierewicz spotkał się w Pentagonie z sekretarzem obrony Jamesem Mattisem.