Dokumenty
 • Wybrane akty prawne

  • Decyzja Nr 389/MON z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. WarszawyPobierz
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej PolskiejPobierz
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.Pobierz
  • więcej»
 • Planowanie obronne

  • Objaśnienia do hierarchii zasadniczych, narodowych dokumentów dotyczących obronności.Pobierz
  • Hierarchia zasadniczych, narodowych dokumentów dotyczących obronności.Pobierz
 • Budżet MON

  • Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2017r.Pobierz
  • Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2016 r.Pobierz
 • Regulamin Ogólny SZ RP

  • Regulamin Ogólny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.Pobierz
 • Kodeks honorowy żołnierza zawodowego WP

  • Kodeks honorowy żołnierza zawodowego Wojska Polskiego.Pobierz
 • Świadczenia powypadkowe żołnierzy zawodowych

  • Informacja o świadczeniach i innych należnościach przysługujących żołnierzom i pracownikom w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą wojskową lub wykonywaną pracą w Polskich Kontyngentach Wojskowych.Pobierz
 • Koncepcja obronna RP

 • Zmiany w zasadach noszenia umundurowania przez żołnierzy ...

  • Prezentacja_zmiany_w_przepisach.pdfPobierz
 • Ceremoniał wojskowy SZ RP

  • Decyzja Nr 392/MON z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Ceremoniału Wojskowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"Pobierz
  • CEREMONIAŁ WOJSKOWY SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJPobierz
 • Vademecum rezerwisty

  • W związku z rosnącym zainteresowaniem tematyką szkoleń rezerwy i realizacji świadczeń rzeczowych publikujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania z obu obszarów.Pobierz