Wybrane akty prawne
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
  • Decyzja Nr 389/MON z dnia 24 września 2014 r. w sprawie dysponowania miejscami grzebalnymi przydzielonymi na cmentarzach komunalnych m.st. WarszawyPobierz
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 sierpnia 2016 r.w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej PolskiejPobierz
  • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.Pobierz
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.Pobierz