Kierownictwo
Minister Obrony Narodowej
Antoni Macierewicz
Sekretarz Stanu
Bartosz Kownacki
Szef Sztabu Generalnego WP
generał Mieczysław Gocuł
Podsekretarz Stanu
Bartłomiej Grabski
Podsekretarz Stanu
Wojciech Fałkowski
Podsekretarz Stanu
Tomasz Szatkowski
Dyrektor Generalny MON
Bogdan Ścibut
Dyrektor Gabinetu Politycznego MON - Rzecznik Prasowy
Bartłomiej Misiewicz