generał Mieczysław Gocuł
Szef Sztabu Generalnego WP
generał Mieczysław Gocuł
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Generał Mieczysław Gocuł urodził się 21 maja 1963 roku w miejscowości Choszczno (woj. zachodniopomorskie). Pełni służbę wojskową od 1983 roku. Po ukończeniu w 1987 roku Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych został wyznaczony na pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu czołgów w 9. pułku zmechanizowanym 12. Dywizji Zmechanizowanej, a następnie na stanowisko dowódcy szkolnego plutonu czołgów i dowódcy szkolnej kompanii czołgów. W 1994 roku, w drodze wyróżnienia, został skierowany na studia w Akademii Obrony Narodowej. Po ukończeniu studiów w AON został w 1996 roku wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu czołgów w 12. Brygadzie Zmechanizowanej 12DZ, a następnie na stanowisko dowódcy batalionu czołgów 6. Brygady Kawalerii Pancernej 12DZ.

W 1999 roku, po ukończeniu Land Force Command and Staff College w Kanadzie, został w tej jednostce wyznaczony na stanowisko szefa Pionu Szkolenia. W latach 2001-2003 pełnił służbę na stanowisku szefa Wydziału Operacyjnego oraz szefa Oddziału Operacyjnego - G3 Dowództwa 1. Korpusu Zmechanizowanego.

W roku 2003 jako szef Oddziału Operacyjnego Dowództwa Wielonarodowej Dywizji pełnił służbę w ramach misji stabilizacyjnej w Republice Iraku. W latach 2004-2005 pełnił służbę w Dowództwie Operacyjnym, początkowo w Grupie Organizacyjnej tego dowództwa na stanowisku szefa Zespołu Operacyjnego, a następnie na stanowiskach szefa Oddziału Planowania Operacyjnego Centrum Planowania oraz zastępcy szefa Centrum Planowania. W 2005 roku został skierowany na Podyplomowe Studia Operacyjno - Strategiczne w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Wielkiej Brytanii. Po ukończeniu studiów do końca 2006 roku pozostawał w rezerwie kadrowej Ministra Obrony Narodowej.

Służbę w Sztabie Generalnym WP rozpoczął od stycznia 2007 roku na stanowisku zastępcy szefa Zarządu Planowania Operacyjnego – P3 a następnie szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2. Od lipca 2008 roku do września 2010 roku pełnił obowiązki szefa Zarządu Planowania Strategicznego. W okresie 1 października 2010 do 6 maja 2013 roku pełnił służbę na stanowisku I Zastępcy Szefa SG WP.

Od 7 maja 2013 roku generał Mieczysław Gocuł pełni obowiązki Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

 

 

 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
Minister Obrony Narodowej
Antoni Macierewicz
Sekretarz Stanu
Bartosz Kownacki
Podsekretarz Stanu
Bartłomiej Grabski
Podsekretarz Stanu
Wojciech Fałkowski
Podsekretarz Stanu
Tomasz Szatkowski
Powiązane artykuły
16 XII 2016
Komunikat MON
Informuję, że Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz z dniem dzisiejszym wyznaczył na stanowisko szefa Inspektoratu Uzbrojenia płk. Dariusza Plutę.
09 XII 2016
Prezydent RP i szef MON ...
W piątek 9 grudnia br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda złożył wizytę w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych towarzyszył minister obrony ...
25 X 2016
Rocznica odrodzenia SG WP
– <em>Życzę dobrego ducha współpracy. Współpracy dla wspólnego celu, jakim jest obrona Rzeczpospolitej Polskiej</em> – mówił podczas uroczystości w Sztabie Generalnym WP podsekretarz ...