Biura
Biuro Dyrektora Generalnego
Biuro Dyrektora Generalnego jest komórką przyporządkowaną Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Obrony Narodowej. Biuro odpowiada za wsparcie Dyrektora Generalnego MON w procesach ...
Biuro Audytu Wewnętrznego
Biuro Audytu Wewnętrznego jest właściwe w zakresie wspierania Ministra w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz ...
Biuro ds. Procedur Antykorupcyjnych
Biuro do spraw Procedur Antykorupcyjnych jest właściwe w zakresie zapobiegania zjawiskom korupcyjnym w resorcie.
Biuro ds. Umów Offsetowych
Biuro do Spraw Umów Offsetowych odpowiada za zarządzanie procesem przygotowania i realizacji umów offsetowych, wynikających z zagranicznych dostaw sprzętu wojskowego ...
Biuro Skarg i Wniosków
Biuro Skarg i Wniosków jest właściwe w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków kierowanych do Ministra.