Misja
Zadania
Minister Obrony Narodowej jest naczelnym organem administracji państwowej w dziedzinie obronności państwa. Kieruje resortem obrony narodowej, w tym przede wszystkim ...