Patronaty i Komitety Honorowe MON
Informacje dla wnioskodawców
Patronat honorowy Ministra Obrony Narodowej lub jego uczestnictwo w komitecie honorowym są wyróżnieniami, przyznawanymi najważniejszym przedsięwzięciom bezpośrednio związanym z obronnością ...