Wybrane
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej
Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej (CO MON) jest jednostką organizacyjną podległą oraz bezpośrednio podporządkowaną Ministrowi Obrony Narodowej.
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych
Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych jest instytucją właściwą do identyfikowania, analizowania oraz monitorowania rozwoju innowacyjnych technologii w celu ich implementacji ...
Inspektorat Uzbrojenia
Inspektorat Uzbrojenia realizuje zadania obejmujące fazę analityczno-koncepcyjną i realizacyjną procesu pozyskiwania uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, ...
Narodowe Centrum Kryptologii
Do zadań Narodowego Centrum Kryptologii należy m.in. konsolidacja kompetencji i zasobów resortu obrony narodowej w obszarze kryptologii.