10 I 2017
Konferencja dot. wojsk USA
  • zmniejsz trzcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ trzcionkę

We wtorek, 10 stycznia br. podczas wspólnej konferencji prasowej rzeczników rządu oraz resortu obrony narodowej, Rafał Bochenek oraz Bartłomiej Misiewicz poinformowali o wydarzeniach plenerowych pod hasłem „Bezpieczna Polska”, które będą towarzyszyły oficjalnemu powitaniu wojsk amerykańskich w naszym kraju.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus