Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji?
Skontaktuj się z funkcjonującym na szczeblu każdego województwa
PUNKTEM INFORMACYJNYM
dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:

Kontakt
Kontakt
Potrzebujesz bardziej szczegółowych informacji? Skontaktuj się z funkcjonującym na szczeblu każdego województwa PUNKTEM INFORMACYJNYM dla kandydatów do Wojsk Obrony Terytorialnej:
Rzecznik Prasowy Dowództwa WOT