Szczyt NATO
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Szczyt NATO to spotkanie najważniejszego gremium NATO – Rady Północnoatlantyckiej, w skład której wchodzą szefowie państw i rządów krajów członkowskich. Szczyty NATO są kamieniami milowymi w procesie decyzyjnym Sojuszu. W przeszłości wykorzystywane były, aby przedstawić nowe polityki i strategie, zaprosić nowe państwa członkowskie, rozpocząć najważniejsze inicjatywy strategiczne oraz budować partnerstwo z krajami spoza Sojuszu.
Fot. st. chor. mar. A.Dwulatek/COM CAM DORSZ

Spotkania odbywają się co kilkanaście miesięcy, za każdym razem w innym państwie Sojuszu. Do tej pory zorganizowano 26 szczytów NATO. Decyzją wszystkich państw członkowskich w 2016 r. szczyt NATO odbędzie się w Polsce.

W dniach 8–9 lipca 2016 r. do Warszawy przybędą przywódcy 28 państw członkowskich NATO, a także niespełna 40 państw partnerskich oraz liderzy organizacji partnerskich, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych i Unia Europejska. W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie ponad 2,5 tysiąca delegatów i 1,5 tysiąca przedstawicieli mediów.


NATO to najbardziej skuteczny w historii i najpotężniejszy sojusz na świecie. Skupia 28 państw z Europy i Ameryki Północnej. Podstawą jego funkcjonowania jest zasada „jeden za wszystkich, wszyscy za jednego”. Wynika z niej, że atak na jedno państwo członkowskie jest atakiem na cały Sojusz. Fakt ten skutecznie odstrasza wszystkich potencjalnych agresorów.

Od czasu przyjęcia Polski do NATO w 1999 roku nasz kraj uzyskał więc gwarancje bezpieczeństwa. Członkostwo w Sojuszu doprowadziło do wzrostu pozycji i znaczenia Polski na świecie. Polskie siły zbrojne są kompatybilne z wojskami sojuszników, a nasz wkład i zaangażowanie w działania Sojuszu sprawiły, że jesteśmy postrzegani jako solidny, sprawdzony i wiarygodny partner.

Polska jest członkiem najsilniejszego sojuszu militarnego we współczesnej historii – Sojuszu Północnoatlantyckiego – NATO. W tym roku, w stolicy naszego kraju spotkają się przewódcy wszystkich krajów wchodzących w jego skład. Szczyt NATO w Warszawie stanie się miejscem, w którym zapadną kluczowe decyzje dotyczące polityki i przyszłych działań Sojuszu, który musi sprostać współczesnym wyzwaniom, takim jak m.in. konflikt na Ukrainie czy kryzys migracyjny.

Uczestniczące w obradach delegacje państw-członków NATO oraz państw partnerskich oczekują, że szczyt NATO w Warszawie będzie „uniwersalny, decyzyjny i aktualny”. Te trzy słowa opisują wzajemne dążenie wszystkich tych, którzy razem stanowią o sile Sojuszu. Ten wspólny cel oraz rozbudowa i ulepszenie narodowych zdolności obronnych każdego z państwa-sojusznika musi stać się gwarancją bezpieczeństwa dla każdego z członków NATO bez względu na jego geograficzne położenie.