Pilotażowy program dla klas mundurowych
List intencyjny sekretarza stanu
10 maja 2017 r. sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Michał Dworczyk rozpoczął przesłanie dyrektorom szkół posiadającym w swojej dotychczasowej ...
Założenia programu
Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących klasy wojskowe ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego ...
Lista szkół
Wykaz szkół zakwalifikowanych do programu został ogłoszony 1 czerwca br. w Ostródzie - podczas Targów Proobronnych "Pro Defense".
Biuro Do Spraw Proobronnych