Oświadczenie uczestników
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Oświadczam, że w zajęciach samoobrony organizowanych przez Inspektorat Szkolenia DG RSZ w dniach 19.11.16, 03.12.16, 14.01.17, 04.02.17, 04.03.17, 01.04.17, 06.05.17, 03.06.17  biorę udział na własną odpowiedzialność, oraz, iż stan mojego zdrowia umożliwia mi udział w szkoleniu (przedstawiam zaświadczenie lekarskie).