Wojska USA w Polsce
Wprowadzenie

W 2017 roku stosunki polsko-amerykańskie znacząco wpłyną na system bezpieczeństwa wschodniej fanki NATO. Przerzucone do Polski pododdziały Pancernej Brygadowej Grupy ...
Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa

Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa, czyli ABCT (ang. Armored Brigade Combat Team), stanowi część sił amerykańskich, które trafią do Polski w ...
Brygada Lotnictwa Bojowego

Brygada Lotnictwa Bojowego, czyli CAB (ang. Combat Aviation Brigade) trafi w 2017 roku do Europy, aby wspierać operację Atlantic Resolve ...
Batalion wsparcia bojowego
Batalion Wsparcia Bojowego (CSSB – ang. Combat Sustainment Support Battalion) to logistyczna jednostka dysponująca ponad 900-osobowym personelem i 160 elementami wyposażenia ...
Baza NATO w Redzikowie
Współpraca w dziedzinie obrony przeciwrakietowej (BMD) stanowi jeden z kluczowych elementów polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego. W jej ramach, w kompleksie wojskowym ...