Wzmocniona Wysunięta Obecność
Wprowadzenie

Decyzja o utworzeniu wzmocnionej Wysuniętej Obecności, czyli eFP (ang. enhanced Forward Presence) i rozpoczęciu tworzenia dopasowanej Wysuniętej Obecności, czyli tFP ...
Batalionowa Grupa Bojowa NATO

Państwem ramowym eFP w Polsce są Stany Zjednoczone, a państwami kontrybuującymi - Rumunia i Wielka Brytania. Wojska sojusznicze stacjonować będą we ...
Polska – państwo kontrybuujące eFP

Polska zdecydowała się wspierać państwa członkowskie NATO, a swoją obecnością na Łotwie potwierdzi status wiarygodnego i aktywnego sojusznika.
Wielonarodowa Dywizja Północny Wschód

Potwierdzając kluczową rolę Polski w systemie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, w Elblągu zlokalizowane zostanie wielonarodowe dowództwo dywizyjne, które będzie koordynowało ...